Ondersteuning

mayk bekap                mayk hooi                mayk lamp

Er is altijd veel te doen rond de boerderij. En we bedenken steeds weer nieuwe dingen om het mooier en beter voor de paarden te maken. Daar gaat veel tijd in zitten.

Ook vraagt het verzorgen van 5 paarden nogal wat tijd. De stal moet worden gedaan, de hoeven worden bekapt, de paarden getraind etc.

Gelukkig vindt Mayk het leuk om ons hierbij te helpen.

mayk paal                 mayk rijden                 mayk zaag