Groepsbegeleiding

Met veel plezier komen hier kinderen in kleine groepjes op een vast moment in de week. De één een paar uurtjes de ander een hele dag. Dat is afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden. Spelenderwijs wordt er dan gewerkt aan hun individuele doelen. Dit kunnen doelen zijn op sociaal emotioneel gebied, zelfredzaamheid/zelfstandigheid, sociale vaardigheden, planningsgedrag, lichaamsbesef en beleving, etc. Eigenlijk alles waar ouders en kind tegenaan lopen is bespreekbaar. Samen kijken we dan of en hoe dit verwerkt kan worden in de dagdelen hier op de boerderij.

A

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dan 2 meiden hier samen elke woensdagmiddag komen. De ene is heel snel in denken en plannen maar ondervindt bij haar sociale contacten wat meer moeilijkheden. De ander is juist heel makkelijk in het maken van contact maar ondervindt moeilijkheden bij het organiseren van dagelijkse zaken. Als deze meiden samen koekjes gaan bakken wordt er van hen beiden op een ander vlak wat gevraagd. Bij het ene kind zal dit specifiek benoemd worden, het andere kind wordt door de begeleiding gestuurd en heeft niet eens door dat hij wat aan het leren is.