Equitherapie

Equitherapie staat voor therapie met het paard. Het paard wordt ingezet om doelen te bereiken die van tevoren gesteld zijn. De rol van het paard is dat het als co-therapeut helpt dit te verwezenlijken. De aanwezigheid van een paard kan verschillende invloeden op een kind hebben zoals rust brengen, motiveren, wiegen, uitdagen, samenwerking bevorderen, coördinatie verscherpen, concentratie bevorderen, etc.

individuele voltige of equitherapie
groepsvoltige
Vanaf 3 jaar

Meestal wordt er gewerkt met voltigeren. Hierbij loopt het paard op een cirkel met een speciale singel om haar buik waaraan handvaten zitten. De kinderen krijgen gerichte oefeningen aangeboden op er rond het paard die passen bij hun hulpvraag. Voor deze oefeningen hoef je geen turn vaardigheden te beheersen. Soms doen we wel uitdagende dingen op het paard maar het kan ook zijn dat alleen het bewegen met of op het paard al heel veel kan brengen.

Bij equitherapie kan zowel in een kleine groep als individueel gewerkt worden. Het doel is niet goed leren paardrijden maar het in de omgang met het paard zichzelf ontwikkelen.

Naast voltigeren hebben wij de mogelijkheid om ook op andere manieren met het paard te werken. Zo hebben we de beschikking over een klein koetsje en vind Sunny het ook heel gezellig om in de vrije natuur op stap te gaan.

Picknick wandeling
Leiding geven
tutten
Rijden op Rose
Mennen
Verfen

Voorafgaand aan de sessies wordt met ouders en kind besproken wat de doelen en verwachtingen zijn. Naar aanleiding hiervan wordt een plan geschreven en worden er afspraken gemaakt over de frequentie en de hoeveelheid sessies. Eventueel wordt er een proefsessie gedaan.

Ontspannen in de wei