Doelgroep

 

Voor alle kinderen van 3 tot 16 jaar.

Alle kinderen tussen de 3 en 16 jaar zijn welkom om bij ons te komen kennismaken. Bij veel kinderen die hier komen is er sprake van een gediagnostiseerde stoornis (zoals bijvoorbeeld ADHD, Hechtingsproblematiek, ODD, Stoornis in het Autsistisch Spectrum, Verstandelijke beperking of lichamelijke handicap. Maar het kan ook zijn dat er sprake is van een ontwikkelingsstoornis waarvan de aard (nog) niet duidelijk is. Wij bieden graag de mogelijkheid deze kinderen (en hun ouders) te ondersteunen.

alle kinderen met of zonder diagnose zijn welkom bij Stephanie Freriks

Ieder kind heeft zo zijn eigen sterke kanten en persoonlijke uitdagingen. Het kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met specifieke cognitieve, sociaal emotionele en motorische kenmerken. Het proces begint bij onvoorwaardelijke acceptatie. Wij denken in mogelijkheden, door gebruik te maken van zijn eigen krachten kan het kind zijn persoonlijke uitdagingen aangaan.